Slide 1

Istilah Perikanan


Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Adalah semua hama dan penyakit ikan yang ditetapkan pemerintah untuk cegah masuknya kedalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara RI

Sumber: Kumpulan Peristilahan SURTA, Tahun 1995


Jasad Pengganggu Ikan Berbahaya

Adalah hama dan patogen ikan serta jasad lain yang membahayakan kehidupan ikan

Sumber: Kumpulan Peristilahan SURTA, Tahun 1995


Petani Ikan

Adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan

Sumber: Kumpulan Peristilahan SURTA, Tahun 1995


Nelayan

Adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan

Sumber: Kumpulan Peristilahan SURTA, Tahun 1995


Pembudidayaan

Adalah kegiatan untuk memelihara,membesarkan dan atau membiakkan ikan yang dilakukan di perairan tawar, air payau, (tambak) dan laut serta memasarkan hasilnya

Sumber: Kumpulan Peristilahan SURTA, Tahun 1995