Slide 1

Istilah Danau


Danau endorheik

danau tanpa alairan air keluar pada permukaan maupun bawah permukaan. Air berkurang melalui penguapan.

Sumber: BIK, Pusdata


Danau mesotrofik

danau dengan kandungan unsur haranya dalam tingkat sedang

Sumber: BIK, Pusdata


Danau oligotrofik

danau yang kandungan unsur haranya rendah, oksigen terlarut tinggi, tanpa stratifikasi kolom air yang jelas

Sumber: BIK, Pusdata


Danau Eutrofik

danau yang mengandung unsur hara yang tinggi, berasal dari limbah rumah tangga atau pertanian (pupuk) dan kandungan fitopplankton besar

Sumber: BIK, Pusdata