|
Sekretariat Jenderal KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kilas informasi (0) :

Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan, pembinaan, dan pelaksanaan perencanaan pegawai;

b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian;

c. pelaksanaan pengadaan dan seleksi pegawai;

d. penyusunan sistem pembinaan pegawai;

e. penyiapan perumusan, pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan mutasi pegawai;

f. penelaahan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;

g. penyiapan perumusan, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana;

h. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

© copyright 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd